زن روس و ماجرای 28 هزار تومان

پس از اینکه در ساعت 4 صبح وارد فرودگاه امام خمینی شدم، برای گرفتن تاکسی به دکه های مورد نظر مراجعه کردم، ولی به خلاف الگوی کرایه ها مجبور شدم با رانندگان تاکسی ها به توافق برسم!

به گزارش «شفاف» این اظهارات یک مسافر روس است که پس از ورود به فرودگاه امام خمینی دچار مشکل شد.

عدم نظارت تخصصی و دقیق از سوی سازمان تاکسیرانی و یا اتحادیه آژانس های کرایه ای تهران بر فعالیت دو شرکت موجود در فرودگاه امام خمینی موجب شده که این شرکت ها به پشتوانه حمایت وزارت راه بدترین شکل ممکن از مدیریت حمل و نقل را در کنار یک فرودگاه بزرگ بین المللی به نمایش بگذارند.

زن مسافر روس که با یک پرواز ایرانی به فرودگاه امام آمده پس از اینکه مجبور می شود، با رانندگان تاکسی ها چانه زنی کند. سرانجام مجبور می شود با همراه ایرانی خود و با پرداخت 28 هزار تومان به محل اقامت خودشان بروند!

همراه ایرانی مسافر پس از بررسی این موضوع از شرکت {س} متوجه می شود که راننده مورد اشاره می بایست برای مسیر نخست 14 هزار تومان و مسیر دوم 5 هزار تومان دریافت می کرده، اما در نهایت تعجب کرایه دوبله را دوبار از دو مسافر خود گرفته است.

گرچه بررسی بیشتر این موضوع به توهین مسئول شرکت تاکسیرانی حاضر در فرودگاه به مسافر ختم شده و هنوز پس از یک هفته در مدیریت شرکت در حال بررسی است!

اما این حادثه و حضور یک خبرنگار در کنار یک مسافر خارجی به خوبی نشان از ضعف های عمیق مدیریتی در بخش های خدماتی فرودگاه امام خمینی دارد.

در تمامی فرودگاه بزرگ جهان تاکسی از استانداردهای مشخصی برخوردارند و نظارت دقیقی بر فعالیت آنها می شود، اما بررسی دقیق شکایت های مردمی از دریافت وجه اضافی و همچنین نداشتن استانداردهای روز دنیا در پذیرش مسافر و رها شدن مسافر بین رانندگان و چانه زنی با مسافران خاطره بسیار بدی در ذهن مسافران خارجی و درگیری های مستمر مسافران داخلی فراهم خواهد آورد.

سال گذشته برخورد بد راننده یکی از شرکت های حاضر در بخش تاکسیرانی فرودگاه امام خمینی گزگ به دست یک نویسنده خارجی داد تا مدت ها ناامنی تاکسی های بزرگترین فرودگاه کشورمان به سند اظهارات آن خبرنگار نقل محافل و رسانه های اروپا باشد.

بد نیست مسئولین وزارت راه با بررسی دقیق این موضوع، برنامه ریزی لازم را برای اجرای یک طرح استاندارد جهانی در بخش تاکسیرانی این فرودگاه به وجود آورند.

/ 0 نظر / 16 بازدید