ده سال زندان ، مجازات خواستگار اسيدپاش

خواستگار کينه جويي که در پي اسيدپاشي ، 4نفر از اعضاي يک خانواده را در يکي از محله هاي خمين روانه بيمارستان کرده بود، از سوي قاضي دادگاه جزايي خمين به 10سال حبس و 74ضربه شلاق محکوم شد.
9 خرداد امسال ، زني به شعبه يکم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب خمين مراجعه کرد و از به سرقت رفتن مقداري از اموالش از سوي فردي آشنا خبر داد.
اين زن به بازپرس پرونده گفت: وقتي با 3 فرزندم در منزل بوديم ، زنگ خانه به صدا درآمد و پس از بازکردن در، خواستگار سابق دخترم ، در حالي که چاقويي در دستش بود با تهديد کردن من وارد خانه شد و بعد، پول نقد و مدارک شناسايي من و فرزندانم را به سرقت برد و فرار کرد.
به دنبال شکايت اين زن ، جستجوي ماموران براي يافتن مرد سارق آغاز شد، تا اين که 2روز بعد، پي بردند خواستگار کينه جو بار ديگر به منزل زن شاکي مراجعه کرده و پس از پاشيدن اسيد بر صورت و بدن وي و 3نفر از اعضاي خانواده ، به مکان نامعلومي گريخته است.
با اعزام ماموران به محل حادثه ، مجروحان به بيمارستان انتقال يافتند و در تحقيقاتي که از 2زن و 2مرد مجروح صورت گرفت ، معلوم شد خواستگار کينه جو شب حادثه مخفيانه وارد منزل دختر مورد علاقه اش مي شود.
ابتدا سيم تلفن را قطع مي کند و در پي آن مادر خانواده براي بررسي موضوع به حياط منزل مي رود که مرد کينه جو به صورت او اسيد مي پاشد و 3فرزند ديگر وي را هم که با شنيدن فرياد کمک خواهي مادرشان به حياط مي آيند، با پاشيدن اسيد مجروح مي کند و متواري مي شود.
در ادامه تحقيقات پليسي معلوم شد، مرد اسيدپاش به يکي از محله هاي تهران گريخته است.
با کشف اين سرنخ ، ماموران اداره آگاهي خمين به تهران اعزام شدند و با شناسايي مخفيگاه متهم فراري ، وي را در پي يک عمليات ضربتي روز 14خرداد امسال دستگير کردند و وي در بازجويي هاي پليسي به جرم خود اعتراف کرد و روانه زندان شد.
با محاکمه و شرح اسيدپاشي از سوي متهم و ابراز ندامت وي حدادي دادستان خمين روز گذشته به خبرنگار ما گفت: با اعترافات صريح متهم و محاکمه در شعبه 101دادگاه خمين ،قاضي فروغي وي را گناهکار شناخت و او را به 10سال زندان و 74ضربه شلاق محکوم کرد

/ 0 نظر / 6 بازدید