پيشگويي با كمك گروه خوني افراد

دانشمندان زيست شناس معتقدند كه خصلت ، منش، رفتار، توان، كارآئي، خلاقيت و خلق و خوي آدم ها به گروه خوني آن ها بستگي دارد. امين شاليكاران محقق و كارشناس زيست شناس با اشاره به مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط گروه‌هاي‌ ‌خوني با خصوصيت‌هاي رفتاري انسان به مهر گفت: <با اينكه در اين مورد آزمايش‌هاي زيادي شده اما هنوز در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد‌.> ‌وي به تحقيقاتي كه تاكنون توسط دانشمندان صورت‌ ‌گرفته اشاره كرد و افزود: <گروه خوني‌ Aافرادي آرام ، منظم اما انعطاف ناپذير، خود خواه و مشكل پسندند. اين افراد‌ ‌در كارهاي حسابداري و هر گونه امور اقتصادي، مالي، كامپيوتر و مهندسي شايستگي‌ ‌بيشتري دارند‌.> ‌اما گروه خوني B افرادي انعطاف پذير ،‌ ‌مستقل ، عاطفي ، صريح اللهجه ، حساس و در عين حال با پشتكار اما ناشكيبا ، غير قابل‌ ‌پيش بيني و در كارهايي كه دوست ندارند تنبل بوده و دهانشان چفت و بست ندارد.> وي در مورد افراد با گروه خوني‌ AB و گفت: <اين قبيل افراد منطقي ،‌ ‌حسابگر ، امين ، سازمان دهنده ، مطيع و در عين حال نيرومند هستند. اين افراد به‌ ‌آساني كسي را نمي‌بخشند ، گاهي خشمگين مي‌شوند ، اغماض را دوست ندارند ، محافظه كار‌ ‌هستند و نمي‌شود آنان را به آساني شناخت و دستشان را خواند‌. > ‌به گفته اين محقق و كارشناس زيست شناسي بر اساس تحقيقات داخلي، مشخص شده كه گروه هاي خوني B و AB از ديگران باهوش ترند اما هنوز هيچ يك از اين تحقيقات رسما تاييد نشده و قطعيت ندارد‌.

/ 0 نظر / 6 بازدید