چراغي که با خورشيد مي چرخد

در همه کشورهاي دنيا براي جلوگيري از تصادفات و به وجود آمدن ترافيک در سر چهارراه ها و يا به طور کلي تقاطع ها چراغ راهنمايي نصب شده است.
يکي از مخترعان جوان و خلاق کشورمان توانسته است با راه حلي ساده و ابتکاري يکي از عمده ترين مشکلات چراغ راهنمايي را که در ساعات پرتردد روز به وجود مي آيد، مرتفع کند.گفتگوي ما را با سيداحسان ميرصانع ، مخترع اين سيستم بخوانيد.

دليل اصلي آن که به فکر ساخت اين سيستم افتاديد، چه بود؟

مشکل اين چراغها و البته تمام چراغهاي راهنمايي مربوط به زاويه چراغها و نور خورشيد است. در واقع در ساعتي از روز که حدودا ميان 6.30 تا 8.30 صبح است ، نور خورشيد و چراغ در يک سطح قرار مي گيرند. البته در ساعتي از بعدازظهر هم اين مشکل تکرار مي شود. در اين ساعات نورخورشيد مستقيم به داخل چراغ مي تابد و رنگ چراغ براحتي قابل تشخيص نيست ، در نتيجه رانندگان اگر در رديف اول نباشند، به ماشين جلويي نگاه مي کنند و همان کاري را که او انجام مي دهد، انجام مي دهند. به اين ترتيب ، در بسياري از موارد عدم تشخيص رنگ چراغ باعث به وجود آمدن تصادفات ، افزايش جرايم راهنمايي و ترافيک در اين ساعات پرتردد شهر مي شود.

اختراع شما چگونه مي تواند اين مشکلات را مرتفع کند؟

اين مشکل را من با يک دستگاه حل کردم. اين دستگاه به اين صورت عمل مي کند که در ساعت 6.30 صبح يعني درست در زمان بروز مشکل ، سرچراغ راهنمايي را 30 درجه به سمت پايين خم مي کند. اين کار باعث مي شود سايه اي در چراغ بيفتد و رنگ آن براحتي قابل تشخيص باشد. پس از ساعت 8.30صبح هم چون زاويه نورخورشيد با چراغ ديگر در يک خط قرار ندارد، سرچراغ دوباره به حالت قبل باز مي گردد، يعني 30 درجه به سمت بالا مي چرخد و هر 24 ساعت اين عمل را تکرار مي کند.

با توجه به تغييرات ساعات در فصول مختلف ، چطور مي توان از اين سيستم به درستي استفاده کرد؟

در تابستان و زمستان زمان شروع و پايان حرکت چراغ متفاوت است و اين کار براحتي با دستگاه قابل تغيير و تنظيم است.

اين سيستم از چه بخشهايي تشکيل شده و چطور مي تواند کار کند؟

اين سيستم از يک مدار تشکيل شده است که کل سيستم را تحت کنترل دارد. ابتدا برق وارد اين مدار مي شود و بعد از عبور از آن و تنظيمات انجام شده به موتوري که به بدنه چراغ راهنمايي وصل است ، وارد مي شود. به محض ورود برق ، موتور شروع به حرکت مي کند و در ادامه نيروي موتور به داخل گيربکس که آن هم به بدنه چراغ وصل است ، مي رسد. در نهايت هم به وسيله گيربکس سرچراغ راهنمايي مي چرخد.

/ 0 نظر / 5 بازدید