جداسازی دختران و پسران از نوع آمریکايی

وزارت آموزش و پرورش آمریکا پس از 31 سال با جداسازی مدرسه های دخترانه و پسرانه موافقت کرد.
مارگارت اسیلیگ ، وزیر آموزش آمریکا گفت: مناطق آموزشی در کل کشور از ماه آینده آزاد خواهند بود که کلاس ها یا مدارس خود را فقط با دانش‌آموزان پسر یا دختر تشکیل دهند. تحقیقات در مدارس آمریکا نشان می دهد، بازدهی آموزشی در کلاس ها و محیط های آموزشی تک جنسیتی بالاتر از محیط های آموزشی مختلط است، این مهم ترین تغییر نظام آموزشی آمریکا در 31 ساله گذشته است. گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: اکنون از 90 هزار مدرسه دولتی در آمریکا تنها 241 دستگاه با کلاس های مجزا برای پسران و دختران وجود دارد

/ 0 نظر / 6 بازدید