دانشگاه آکسفورد اعلامیه جعلی بودن مدرک علی کردان را بر روی سایت خود قرار داد

آکسفورد اعلامیه اش را امروز بر روی سایت خود گذاشت. این اعلامیه دقیقا عین نمابری است که برای الف ارسال شده است. در این اعلامیه تصریح شده است که هیچ گونه سابقه ای از علی کردان در دانشگاه آکسفورد وجود ندارد و مدرکی که منتشر شده است، مدرک جعلی می باشد. همچنین هیچ کدام از اساتیدی که مدرک را امضاء کرده اند در زمینه حقوق کار نمی کرده اند و حق امضای مدارک را نداشته اند.

لینک سایت دانشگاه آکسفورد و اعلامیه عدم تایید مدرک علی کردان , وزیر کشور

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2008/080815.html

ترجمه :

اعلامیه: آقای علی کردان
15 آگوست 2008
مدارکی که در اختیار عموم قرار گرفته شده، مدارک اصل دانشگاه آکسفورد برای یک رتبه نیست.
نام اساتید در زیر مدرک،مربوط به افرادی است که همگی در مراتبی، دارای پست هایی در دانشگاه آکسفورد بوده اند. به هر حال هیچ کدام از آنها، در رشته ی حقوق کار نکردند، و هیچ یک از آنها از امضا کنندگان هیچ یک از مدارک داشنگاهی آکسفورد ، نخواهند بود.داشنگاه آکسفورد هیچ سابقه ای از آقای علی کردان ندارد که نشان دهد ایشان یک دکترا ی افتخاری و یا هیچ مدرک دیگری از این داشنگاه دارد.
/ 0 نظر / 15 بازدید