گلچینی از باغ معرفت، سخنان بزرگان و سخنان پند آموز …

۝ بزرگترین خیانت ها این است که به دوست خود که تو را راستگو می پندارد دروغ بگویی.
{ حضرت محمد (ص) }

۝ حسد ورزیدن علامت بارز بی لیاقتی است.
{ لارو شفوکو }

۝ مردان آفریننده ی کارهای مهمند و زنان به مجود آورنده ی مردان مهم.
{ رومن رولان }

۝ عشق, اصل همه چیز، دلیل همه چیز و خاتمه ی همه چیز است.
{ لاکوردر }

۝ با عشق زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق فراموش می شود.
{ اخوان صفا }

۝ کسی را که به شما شنا یاد داد, غرق نکن.

۝ یا چنان باش که هستی یا چنان باش که می نمایی.

۝ پروانه گاهی فراموش می کند که زمانی کرم بوده است.

۝ امید دارویی است که شفا نمی دهد, اما درد را قابل تحمل می کند.

۝ بزرگترین ضعف انسان, کوچک شمردن یا دست کم گرفتن خود است.

۝ اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .

۝ دوست واقعی کسی است که دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند .

۝ بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید .

۝ هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد .

۝ هرگز وقتت را با کسی که حاظر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران .

۝ به آن چه که گذشت غم نخور به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن .

۝ همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی .

۝ زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که اتظارش را نداری .

۝ شاید خدا خواسته است که ابتدا افراد نامناسب بسیاری را بشناسی و سپس شخص مناسبی را به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکر گذار باشی .
{ گابریل گارسیا مارکز }

۝ برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن

۝ عشق دو دستی تقدیم نمی شود پس برای انکه بدستش آوری کوشش کن

۝ عشق به هر چیزی شیرین است عشق به بودن و یا عاشق به خدا بودن از همه شیرین تر است

۝ عشق غالبا یک نوu عذاب است اما محروم بودن از آن مرگ است. 

/ 0 نظر / 7 بازدید