قتل دختر فراري

پدر خانواده وقتي ديد دختر 21 ساله اش مدام از خانه فرار مي کند، پس از قتل جسد او را در حاشيه شهر رها کرد.
راننده عبوري در حاشيه شهر مرودشت با مشاهده جسد دختر جواني که در بيابان رها شده بود، موضوع را به مرکز فوريت هاي پليسي 110 گزارش کرده و با عزيمت پليس و بازپرس ويژه قتل مشخص شد، عامل يا عاملان جنايت پس از قتل دختر جوان ، جسدش را در بيابان رها کرده اند.
با آغاز تحقيقات در اين زمينه و بررسي سوابق افراد گمشده ، ماموران متوجه شدند پدر اين دختر موضوع گمشدن فرزند خود را به پليس گزارش کرده است.
با دعوت از مرد شاکي و مشاهده جسد در پزشکي قانوني ، وي هويت جسد را تاييد کرد. با تحقيق از پدر دختر 21ساله ، وي اظهارات ضد و نقيضي را بيان کرد و با بررسي سوابق دختر 21ساله معلوم شد او چندين فقره سابقه فرار از خانه دارد.
با گزارش موضوع به بازپرس پرونده و تحقيقات ويژه ، سرانجام پدر مقتول زبان به اعتراف گشود و عنوان کرد، دخترم با فرارهاي خود از خانه ، شرايط سختي براي من و خانواده ام ايجاد کرده بود؛ به طوري که با سرافکندگي زندگي مي کرديم.
وي افزود: چند روز پيش او بار ديگر از خانه فرار کرد و من نيز شب هنگام پس از مشاجره ، او را با دستانم خفه کردم.
به دنبال اين اعترافات ،پدر متهم به قتل با قرار قانوني در اختيار ماموران پليس آگاهي مرودشت قرار گرفت تا صحنه جنايت بازسازي شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید