اسلام آمريکايي ماهواره اي شد

آمريکا و شيعيان بدون حکومت
    طرح توطئه آميز شکاف و تفرقه بين مسلمانان اين بار به سراغ شيعيان بدون حکومت هدف گيري شده است آمريکاجامعه شيعيان رابدون حکومت مي خواهد و عوامل اين طرح در داخل و خارج کشور هر يک به خوبي وظيفه شان را انجام مي دهند. در اين بين حتي آيت ا... هم پيدا شده است که به بهانه سياسي نخواستن دين پديده مريد و مراد بازي راه انداخته است و جمع آنان حکومت و اقتدار آمريکا را بر خودشان مي پذيرند و به امور مذهبي شخصي شان مي پردازند از سوي ديگر آمريکا را برخودشان مي پذيرند و به امور مذهبي شخصي شان مي پردازند و از سوي ديگر آمريکا با راه اندازي شبکه ماهواره اي مختلف سعي دارد تا با تظاهر به شعائر ديني شيعيان تفرقه بين شيعيان را در امتداد تجزيه مسلمانان به اجرا درآورد و قرائت ديگري از دين اين بار نه بعنوان مذهبي ديگر بلکه بعنوان قرائتي ديگر از شيعه به جهان ارائه دهد. اين گروه حسب طرح تدوين شده تمام ظواهر ديني را قبول دارند و تنها تفاوت آنها با تشيع علوي اين است که طبق آن ولايت آمريکا براي تمشيت امورشان پذيرفته شده است و ديگر به ظاهر هيچ فرقي با تشيع علوي ندارند عناصر اين فرقه جديد هيچ سخني عليه آمريکا و انگليس و صهيونيست نمي زنند . چرا ? چون دين اسلام را سياسي نمي خواهند ولي عليه ساير ولايتها سخن مي گويند و ...
    غرض ما از گزارش ذيل متهم ساختن مديران شبکه سلام به چنين توطئه اي نيست ولي بر اين مهم تاکيد داريم که آمريکا در صدد تفرقه بين شيعيان به بهانه قرائت هاي جديد از تشيع است . گزارش شبکه ماهواره اي شيعه در آمريکا را بخوانيد:
    در طول ماههاي سال گذشته تبليغات يک کانال ماهواره اي فارسي زبان جديد آن هم بر روي هات برد گرانقيمت نيش ماهواره بينان حرفه اي را تا بناگوششان باز کرد اما با راه اندازي کانال و شروع برنامه هاي "سلام" در ايالات کاليفرنياي ايالات متحده خوشحالي لس آنجلسي بين ها در صورتشان خشکيد .
    
    
     ااجراي برنامه ي افطاري و سحري در کانال ماهواره آمريکايي !
    دوسال پيش يک روحاني ايراني به نام "هدايتي" در شبکه فارسي زبان آمريکايي حاضر شد و به بيان اعتقادات اختصاصي خود در مذهب شيعه پرداخت و پس از آن بارها و بارها _ تا مدتها _ اين اتفاقات تکرار شد و پس از آن نيز در ماه رمضان سال 84 برنامه هاي افطار و سحري به وقت کاليفرنيا از يک شبکه پارسي زبان همان منطقه پخش شد در همين حال مديريت شبکه فوق پيش از آغاز برنامه هاي خود از بک گراندي استفاده مي کرد که روي آن نوشته شده بود : شبکه "..." مسئوليتي در قبال طرح مسائل مذهبي در اين برنامه ندارد! البته جو برآمده در اين شبکه محصول تفکر لاييک مديريت آن بود که در برخي موارد حتي به گروههاي ميليونر مسيحي اجازه فعاليت مي داد البته به گروههاي مسلمان که مي رسيد براي ژست خود هم که شده بود عقب نشيني هاي تاکتيکي مي کرد .
    
     يک کانال ماهواره اي جديد در ميان قارچ ها
    با گذشت يک سال و نيم هدايتي مانند بسياري ديگر از ايرانيان آن طرف آب تصميم گرفت که صاحب کانال ماهواره اي اختصاصي شود که اين امر که با توجه به قوانين داخلي آمريکا امر مشکلي نبود و اين گونه مدتي بعد در ماهواره جهاني هات برد شبکه "سلام" بعنوان يک کانال مذهبي راه اندازي شد . همزمان با اين روحاني ايراني گروهي از ميليونرهاي مسيحي نيز در هات برد شبکه اي ديگر راه اندازي کرده اند که اين کانال نيز در مقام جذب معنوي ايراني ها برآمده است. بايد دانست که در طول ماههاي اخير تنها همين دو کانال به مجموعه ي 22 يا 23 کانال فارسي زبان مقيم آمريکا اضافه نشده اند بلکه رويش قارچ گونه ي اين کانالها همواره ادامه داشته است .
    کانال هاي ديگري نيز راه اندازي شده اند که به نظر مي رسند از طرف وهابيون و سلفي ها حمايت شده و مشغول فعاليتهاي تخريبي عليه شيعيان هستند همان گونه که سابقه شومن ايراني در لندن که در پس تلويزيون اينترنتي به مقدسات مسلمانان و شيعيان توهين مي کرد براي هميشه به فراموشي سپرده شده است .
    
    
     تامين هزينه هاي سنگين از طريق علاقه مندان
    آقاي هدايتي علاقه چنداني به آشکار شدن چگونگي تامين هزينه هاي سنگين کانال ماهواره اي سلام ندارد . همگان مي دانند که مالکان ماهواره فضايي هات برد براي اجاره هر کانال تلويزيوني ماهانه صدهزار دلار دريافت مي کنند. اين هزينه به اضافه هزينه هاي سرسام آور ديگر در مقابل کمترين تبليغات و آگهي بازرگاني سوالات را در اين زمينه بيشتر مي کند.
    مدير کانال سلام در پاسخ به اين کنجکاوي ها مي گويد:شبکه سلام به عنوان تنها شبکه مذهبي مستقل براي تبليغ تشيع و اسلام فعاليت مي کند به لطف مخاطبان و علاقه مذهبي آنان چند ماهي است به خودکفايي رسيده است . حجت الاسلام هدايتي مي گويد: اين شبکه عيد غدير سال گذشته افتتاح شد و در آغاز از روي ماهواره "تل استار پنج" تنها براي پوشش آمريکا کانادا و مکزيک برنامه پخش مي کرد ولي اکنون با پخش روزانه هشت ساعت برنامه انگليسي و فارسي در تل استار پنج آمريکا و کانادا و مکزيک برد خود را به وسيله ماهواره هات برد شش ماه به اروپا و آسيا هم رسانده است .
    اين روحاني ايراني در ادامه توضيح مي دهد : در آغاز تاسيس بخش اعظمي از بودجه اين شبکه از سوي مراکز مذهبي تامين و راه اندازي مي شد ولي در حال حاضر با ياري مردم به استقال مالي رسيده است . هر چند چنين رخدادي و تامين هزينه هاي گزاف اداره کانال ماهواره اي از راه کمک هاي مردمي مي تواند امري بسيار افتخار آميز تلقي شود امانگاهي گذرا به بخش تبليغات بسيار طولاني و مکرر و آزار دهنده کانال هاي مشابه لس آنجلس و ناتواني بسياري از مديران اين شبکه ها در تامين هزينه ها و در نتيجه ورشکستگي و تعطيلي آنها باور تامين هزينه تنها از طريق کمک هاي مردمي مقداري قابل تامل مي نمايد .
    حجت الاسلام هدايتي مي گويد: شبکه سلام با توجه به جو ضد ديني شبکه هاي ايراني در آمريکا با برنامه ريزي وارد ميدان رسانه هاي اين کشور شده و با برنامه هايي چون قرآن و علم سخنراني هاي موضوعي، بحث هاي التقاطي، گفتگو، پرسش و پاسخ با ارتباط زنده و اجراي نمايشنامه و برخي مستندات ديني، توانسته مخاطبان را به خود جلب کند. اين شبکه در ايام فاطميه امسال فعاليت گسترده اي داشت به اندازه اي که توانست نظر بسياري از ايراني هاي حاضر در داخل کشور و حتي شيعيان عراق را به خود جلب کند. اين فعاليت تا ميلاد حضرت زهرا(س) هم ادامه يافت و از برنامه ريزي مناسب اين شبکه براي مخاطبانش خبر داد.
    
    
     موفق در جذب شيعيان ياعامل تفرقه در پيروان مذاهب
    در کنار تعاريف و تمجيدهاي آقاي هدايتي از اين کانال ماهواره اي ايراني- آمريکايي(!) واکنش ها به عملکرد "سلام" تا کنون متفاوت بوده است. برخي نهادها مانند سايت نزديک به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به تمجيد از سلام و مدير روحاني آن پرداخته و استقبال از آن را بيش از حد و اندازه دانسته اند. به عقيده مديران بازتاب شبکه سلام در جذب شيعيان در داخل و خارج کشورمان بسيار موفق بوده است اما برخي کارشناسان منتقد مي گويند که سلام نه تنها در چذب مخاطبان عام با توحه به نوع برنامه ها موفقيتي کسب نکرده بلکه در برخي موارد به جنگ مذاهب ديگر رفته و پيروان مذاهب و اديان الهي ديگر را رنجانده است و شاهد اين مدعا را تلفن هاي محدودي معرفي مي کنند که از سلام پخش مي شود.
    از سوي ديگر در حالي که مقامات مسئول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در طول ماه هاي اخير بارها تاکيد کرده اند که فعاليت کليه کانال هاي ماهواره اي خارج از کشور غير مجاز بوده و هر گونه همکاري نهادها و اشخاص حقيقي با اين شبکه ها و کانال ها جرم محسوب مي شود با اين حال شبکه سلام "رسما" در اصفهان و مشهد گروه هاي توليدي داشته و برنامه هاي مورد نظر در اين دو شهر ضبط و آماده شده و براي دفتر اصلي آن در آمريکا ارسال مي شود.
    ناگفته پيداست که فعاليت رسمي "سلام" در اصفهان و مشهد نياز به حمايت گسترده و وسيعي دارد ضمن آن که پس از حوادث 11 سپتامبر در آمريکا گمرک ها و فرودگاه هاي ايالات متحده و ورود و خروج کليه اتباع و کالاهاي برخي کشورهاي حساس از نظر خودشان نظير ايران به صورت جدي کنترل مي شود.
    در حقيقت مقامات دولت نئو محافظه کار بوش از حادثه 11 سپتامبر به شدت بهر برده و به بهانه مبارزه با مظاهر تروريسم محدوديت هاي فراواني را براي اتباع خاورميانه به وجود آورده و يقينا رو کردن بسته هاي نوارهاي سخنراني هاي مذهبي نمي تواند حساسيت ماموران سخت گير يا بهتر بگويم بهانه گير فرودگاه هاي آمريکا را بر نينگيزد.

/ 0 نظر / 6 بازدید