ديکتاتور اعدام شد ، بازتاب‌هاى مرگ صدام‌

صدام حسين، رهبر سابق عراق كه تا زمان سرنگوني توسط نيروهاي تحت رهبري آمريكا حدود يك ربع قرن بر عراق حكومت كرد، به جرم ارتكاب جنايات عليه بشريت، به دار آويخته شده است. تلويزيون رسمي ‌عراق صحنه‌هايي را نشان داده كه در آن، صدام حسين به محل چوبه دار برده مي‌شد. وي در حالي نشان داده مي‌شود كه يك پالتوي سياه رنگ بر تن دارد و هنگامي‌كه حلقه طناب به دور گردنش قرار داده مي‌شود آرام به نظر مي‌رسد. چند مرد كه بر صورتشان نقاب داشتند او را تا پاي چوبه دار همراهي مي‌كردند. تصاويري كه بعدا از تلويزيون پخش شد، جسد رئيس جمهور سابق عراق را پوشيده در كفن سفيد نشان مي‌داد. شاهدان مي‌گويند هنگام اعدام صدام، اذان صبح در بغداد پخش مي‌شد. گروهي اندك از عراقي‌ها، ازجمله نماينده نوري المالكي، نخست وزير، و يك روحاني اهل سنت، در پايگاهي بيرون منطقه موسوم به سبز گردهم آمده بودند. هيچ خارجي در جريان اعدام حاضر نبود، ولي ماموران امنيتي آمريكا كه صدام را از زندان آورده بودند، بيرون ساختمان محل اجراي حكم موضع گرفته بودند.
 
موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق آن لحظات را اينگونه توصيف مي‌كند: «وقتي او را تحويل گرفتيم، او را به اتاق اجراي حكم برديم. در آنجا يك قاضي، بازرس كل، معاون وزير دادگستري، معاون وزير كشور و چند معاون ديگر حضور داشتند. وقتي او را به ما تحويل دادند، به دستش دستبند زده بودند، ولي قرآني روي سينه داشت. صدام نشست و قاضي حكم اعدام را قرائت كرد. بعد صدام را به پاي چوبه دار برديم و او داشت شعار مي‌داد. همين. او بسيار، بسيار شكسته شده بود.»به گفته شاهدان، بعد از قرائت حكم، صدام قرآن را به كسي سپرد و گفت كه آن را به يكي از دوستانش تحويل دهد. سپس صدام كه پيراهني سفيد و كت سياه ضخيمي‌به تن داشت، در حالي كه پاهايش به زمين كشيده مي‌شد، بطرف چوبه دار هدايت شد. دستانش از پشت دستبند خورده بود و چند مامور نقابدار، دورش حلقه زده بودند. ماموران اجراي حكم به صدام كيسه‌اي پارچه‌اي دادند تا برسرش بكشد و شاهد اعدام نباشد، اما او نپذيرفت، كه به نوعي آخرين سركشي پيش از مرگش بود.
 
بدون نشاني از تاسف
شاهدان مي‌گويند نه در گفتار و نه در كردارش نشانه‌اي از تاسف ديده نمي‌شد. در حالي كه ماموران طناب دار را دور گردنش مي‌انداختند، صدام شهادتين را گفت و بعد دريچه زيرپاي او باز شد. تمام اين ماجرا بيشتر از چند دقيقه طول نكشيد.از بيم آنكه حرف و حديثي در مورد اعدام بر سر زبان‌ها نيافتد، از ماجراي اعدام صدام فيلمبرداري شد، ولي تلويزيون عراق لحظه مرگ صدام را تاكنون نشان نداده، ولي پيام آن صريح است: صدام حسين، مردي كه بيش از دو دهه حاكم عراق بود، مرده است.تلويزيون عراق همچنين تصاويري از نوري المالكي، نخست وزير اين كشور را نشان داد كه در حال امضاي حكم مرگ صدام است. تلويزيون رسمي‌عراق در موقع اعلا‌م خبر اعدام صدام، ضمن توصيف رئيس جمهوري 69 ساله عراق به عنوان يك جاني، اعلا‌م كرد كه اعدام او بيانگر پايان يك دوره تاريك در تاريخ عراق است. پيشتر، موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي دولت عراق كه شاهد به دار آويخته شدن رهبر سابق اين كشور بوده، گفت صدام حسين پيش از بامداد به دار آويخته شده و اعدام او فيلمبرداري شده است.
 
وي گفت صدام حسين با دستبند به محل دار آورده شد، نسخه اي از قرآن با خود داشت و آشفته بود. آقاي الربيعي افزود صدام مقاومت نكرد اما حاضر نشد كيسه سياه را بر روي سرش قرار دهد.اعدام صدام در يك ساختمان قديمي‌متعلق به وزارت دفاع عراق كه هم اكنون تحت كنترل آمريكايي‌هاست، صورت گرفت.
 
آماده باش نيروهاي آمريكايي
در پي به دار آويخته شدن صدام، نيروهاي آمريكايي در بغداد به حال آماده باش كامل درآمده‌اند.
گزارش مي‌رسد كه در برخي از نقاط شيعه نشين شهر، مردم به نشانه شادماني اقدام به شليك گلوله هوايي كرده‌اند اما شهر به طور كلي آرام گزارش شده است. رسانه‌هاي عراقي ابتدا اعلا‌م كرده بودند كه دو تن از ديگر شخصيت‌هاي بلندپايه حكومت صدام نيز همراه او اعدام شده‌اند اما موفق الربيعي گفته است كه تنها صدام اعدام شده است. برزان التكريتي، برادر ناتني صدام حسين و عواد البندر، از قضات سابق عراقي قرار است هفته آينده و پس از تعطيلا‌ت عيد قربان اعدام شوند. تلويزيون عراق پس از اعلا‌م خبر به دار آويخته شدن صدام به پخش سرودهاي ملي پرداخت و سپس گوينده اعلا‌م كرد: «صدام جنايتكار با چوبه دار اعدام شد.»اين تلويزيون همچنين تصاويري از شيعياني را نشان داد كه اعدام صدام را جشن گرفته و در خيابان‌ها مشغول رقص بودند.
 
واكنش دختران صدام
افرادي كه در اردن با دو دختر بزرگ صدام هستند، گفته‌اند آنها با اندوه و صبر خبر اعدام پدرشان را دريافت كردند.
يكي از دوستان دو دختر صدام گفته است آنها وقتي ديدند پدرشان با شجاعت با اجراكنندگان حكم اعدام خود روبرو شد، احساس غرور كردند. اين دو دختر صدام در اردن در تبعيد زندگي مي‌كنند.
 
همسران اين دو دختر صدام ده سال قبل به دستور او كشته شدند. دو داماد صدام ابتدا به اردن پناهنده شده بودند اما پس از بازگشت به عراق، اعدام شدند. گفته مي‌شود كوچك‌ترين دختر صدام و همسر او در قطر هستند. خبرگزاري رويتر پيشتر گزارش كرده بود كه يكي از دختران صدام حسين تقاضا كرده كه جسد پدرش در يمن دفن شود.عدي و قصي، پسران صدام سه سال قبل توسط نيروهاي آمريكايي كشته شدند.
 
اعدام بي درنگ
گفته مي‌شود كه مقامات آمريكايي مايل بودند كه رهبر سابق عراق پس از سال نو مسيحي اعدام شود.اما نوري مالكي نخست وزير عراق اصرار ورزيد كه در اجراي حكم اعدام صدام حسين نبايد تاخير شود.مالكي در گفت‌وگو با مقامات آمريكايي در عراق، موافقت آنها را با اعدام صدام پيش از تعطيلا‌ت سال نو مسيحي جلب كرد. گروه وكلا‌ي مدافع صدام حسين از قاضي دادگاهي در ايالا‌ت متحده درخواست كرده بودند كه با تحويل رهبر سابق عراق از دست ماموران آمريكايي به ماموران عراقي مخالفت كند. به نظر وكلا‌ي مدافع صدام حسين، دادگاه او با موازين حقوقي درستي انجام نگرفته است. آنها قصد داشتند از اعدام رهبر سابق عراق جلوگيري كنند، اما قاضي آمريكايي تقاضاي وكلا‌ي صدام حسين را نپذيرفت.
 
ابراز تاسف اغلب دولت‌هاي عرب ازاعدام‌صدام
مصر و عربستان سعودي از اين كه حكم اعدام صدام حسين در روز عيد قربان انجام گرفته است، ابراز تاسف كردند.وزارت خارجه مصر در بيانيه‌اي رسمي اظهار داشت كه زمان اعدام صدام احساسات مسلمانان جهان را جريحه‌دار مي‌كند.تلويزيون رسمي عربستان سعودي اعدام صدام در روز عيد قربان را «بي حرمتي به شعاير اسلا‌مي» دانست و به طور ضمني از دولت عراق انتقاد كرد.
كويت تنها كشور عربي بود كه به طور ضمني از اعدام صدام استقبال كرد و گفت كه مردم كويت از «رژيم صدام آسيب فراوان ديدند.»بيشتر كشورهاي عرب به طور ضمني يا صريح از اعدام رهبر سابق عراق انتقاد كردند. اما جدي‌ترين واكنش در جهان عرب به مرگ صدام حسين در كشور ليبي بود كه دولت آن سه روز عزاي عمومي‌اعلا‌م كرد و تمام مراسم مربوط به جشن‌هاي عيد قربان را لغو كرد.
معمر قذافي رهبر ليبي، اعدام رهبر سابق عراق را «باطل» و «نمايش مسخره» خواند، زيرا «زير سلطه اشغالگران» صورت گرفته است. قذافي در مراسمي به مناسبت عيد قربان گفت: «صدام حسين اسير جنگي بود. او نه توسط مردم عراق بلكه به دست اشغالگران بيگانه سرنگون شد.»
 
دولت سوريه نيز با اينكه هميشه رابطه تيره‌اي با حكومت صدام حسين داشت موضعي انتقادي در برابر اعدام صدام حسين اتخاذ كرد.جامعه عرب كه 22 دولت عربي در عضو آن هستند، نه به نفع اعدام صدام حسين موضع گرفته و نه از آن انتقاد كرده، اما اين رخداد را در بيانيه‌اي رسمي پاياني غمبار براي حكومت او خوانده و ابراز اميدواري كرده است كه اعدام صدام حسين بر بحران در عراق نيفزايد.
 
در مناطق فلسطيني
در شهرهاي فلسطيني بيت لحم و رام الله، مراسم سوگواري براي صدام حسين برگزار شده، برخي افراد به خودروهاي شخصي خود پرچم سياه زده و در غزه نيز تصاوير صدام حسين در كنار تصاوير ياسر عرفات، رهبر فقيد فلسطينيان نصب شده است.محمد برغوثي، وزير كار دولت خودگردان فلسطيني كه به جنبش اسلا‌مگراي حماس تعلق دارد گفته كه اگرچه حماس اغلب با مواضع صدام حسين مخالف بوده، اما اعدام او را اشتباه مي‌داند.اسماعيل رضوان، سخنگوي جنبش حماس از آنچه سكوت جهان عرب در برابر اعدام صدام حسين خوانده ابراز شگفتي كرده و اعدام صدام حسين را نمادي از به قتل رساندن آن دسته از نظام‌هاي عربي دانسته كه به آمريكا نه بگويند.گروه موسوم به شهداي مسجدالا‌قصي كه شاخه نظامي‌جنبش فلسطيني فتح به شمار مي‌رود اعدام صدام حسين را توهيني به امت اسلا‌م و ملت عرب خوانده و تهديد كريده كه منافع آمريكا را در هر جاي جهان كه باشد از مشرق تا مغرب، هدف حمله قرار خواهد داد.
 
صدام حسين در زادگاهش به خاك سپرده شد
صدام حسين تقاضا كرده بود تيرباران شود، اما به چوبه دار آويخته شد رهبر سابق عراق، كه روز شنبه 30 دسامبر در بغداد به دار آويخته شد و جسدش به بزرگان قبيله ابوناصر و افراد خانواده‌اش تحويل داده شد.تكريت از شهرهاي سني نشين و محل تولد صدام حسين است. گزارش شده است كه در مراسم خاكسپاري صدام حسين در اين شهر، حدود هفتصد تن از افراد قبيله ابوناصر و شماري از وابستگان او حضور داشتند.عدي و قصي پسران صدام حسين نيز كه سال 2003 توسط نظاميان آمريكايي كشته شدند، در همين قبرستان به خاك سپرده شده‌‌اند.اعضاي خانواده صدام پيشتر گفته بودند كه رهبر سابق عراق، در رمادي دفن خواهد شد كه از پايگاه‌هاي مبارزان سني به شمار مي‌رود. اما جسد صدام چند ساعت پس از اعدام او توسط يك هلي كوپتر آمريكايي به تكريت منتقل شد تا در روستاي عوجه كه زادگاه اوست، دفن شود. بستگان صدام حسين گفتند كه او در وصيتنامه خود ابراز تمايل كرده كه در عوجه يا رمادي دفن شود، و خانواده صدام به دلا‌يل امنيتي شهر رمادي را ترجيح داده بودند.موسي فرج از بستگان رهبر سابق عراق به خبرگزاري فرانسه(AFP) گفت: «جسد صدام حسين، ساعت چهار صبح به وقت محلي ( 1 صبح به وقت گرينويچ)، در محلي كه خود او در زمان حكومتش ساخته بود، در مركز عوجه به خاك سپرده شد.»
 
انفجار در كوفه و بغداد
تنها چند ساعت پس از به دار آويخته شدن صدام حسين، رهبر سابق عراق، با انفجار چند بمب در بغداد و شهر كوفه، موجب كشته شدن بيش از 70 نفر شد.در اثر انفجار بمبي كه در يك اتومبيل در يكي از بازارهاي شهر كوفه در جنوب عراق كار گذاشته شده بود، دست كم 31 نفر كشته شدند. در انفجار كوفه كه ساكنان آن شيعه مذهب هستند، بيش از 45 نفر نيز زخمي شدند.بنا بر گزارش‌ها پس از انفجار بمب، جمعيت خشمگين به مردي كه قبل از انفجار بمب از اتومبيل پياده شده بود، حمله كرده او را به قتل رساندند.پليس گفت اين بازار در آستانه تعطيلا‌ت عيد قربان، مملو از خريداران بود. به گزارش پليس عراق در رشته اي از انفجارهاي ظاهرا هم آهنگ در حومه بغداد، بيش از 37 نفر كشته و 65 نفر زخمي شده‌اند.اين انفجارها در محله «حريه»، كه بيشتر ساكنان آن شيعه هستند رخ داد.
 
4 روز منع آمد و شد در تكريت
به دنبال افزايش خطر حملا‌ت بعد از اعدام صدام، در تكريت چهار روز قانون منع آمد و شد اعلا‌م شد. ناصر عبادي، معاون رئيس ستاد مشترك ارتش عراق اعلا‌م كرد: به دليل احتمال وجود حملا‌ت تروريستي پس از اعدام صدام تدابير امنيتي شديدتري به ويژه در زادگاه وي تكريت اتخاذ شده و از روز شنبه به مدت چهار روز قانون منع آمد و شد در اين شهر اعمال شده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید