ویژگی های افراد توانمن

افراد توانمند در بازی زندگی برنده هستند زیرا:
1- فرصت ها را غنیمت می شمارند. آنها نیز مانند سایرین از شکست می ترسند اما مراقبند تا عنان اختیار خود را بدست آن نسپارند.
2- تسلیم نمی شوند و برای رسیدن به هدف از ابزار مناسب بهره می گیرند.
3- انعطاف پذیرند. باور دارند برای انجام کارها بیش از یک راه وجود دارد و با این دیدگاه راه های مختلف را می آزمایند.
4- می دانند بهترین نیستند. نقاط ضعف خود را می پذیرند در حالیکه از بیشترین قوای خود در زندگی بهره می گیرند.
5- زمین می خورند اما برمی خیزند. محال است افتادن ، آنها را از صعود بازدارد.
6- برای شکست هایشان ، سرنوشت را سرزنش نمی کنند ، شانس را عامل موفقیتشان نمی دانند بلکه مسئولیت پذیرند.
7- مثبت می اندیشند و همواره جنبه های مثبت امور را می بینند. این افراد از امکانات عادی بیشترین بهره را می برند.
8- با وجود مشکلات به راهی که می روند ایمان دارند.
9- صبورند و می دانند برای رسیدن به هدف باید تلاش کرد و این نشانه ارزشمند بودن آن هدف است.
10- به خدا و خود ایمان دارند و با این باور ، “بهتر بودن” را تجربه می کنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید