تیراندازی به زن خبرنگار گرجستانی در حین گزارش

گزارشگر زن گرج یکی از شبکه های تلویزیونی گرجستان، در حال گزارش دادن از یک منطقه جنگی است که ناگهان صدای یک گلوله شنیده می شود و خانوم گزارشگر هم از جلوی صفحه تلویزیون ناپدید می شود**پس از لحظاتی از دلهره و ترس، خانوم گزارشگر با دستی خونی میکروفن را بدست می گیرد و به طور ناباورانه به ادامه گزارش می پردازد!

/ 0 نظر / 12 بازدید