رييس‌‏جمهور قانون ساماندهي مد و لباس را ابلاغ كرد

محمود احمدي‌‏نژاد، رييس‌‏جمهوري اسلامي ايران قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي براي ساماندهي مد و لباس را در تاريخ دوم بهمن ماه براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش “ايلنا” به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع‌‏رساني دولت، ‌بر اساس ماده 1 اين قانون به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني ـ اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، ‌هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك بر اساس طرح‌ها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عمومي به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌‏ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كارگروهي (كميته‌اي) متشكل از يك نفر نماينده تام‌‏الاختيار از هركدام از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ‌آموزش و پرورش، ‌بازرگاني و صنايع و معادن و سازمان‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي‌‏ربط ( طراحان و توليدكنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.
مصوبات اين كارگروه (كميته) نيز پس از امضا و ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل اجرا خواهد بود.
همچنين طبق ماده 2 قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف هستند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نماد‌ها و الگوهاي مورد تاييد كارگروه (كميته) يادشده در ماده 1 اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسلامي اهتمام جدي بورزند.
ماده 3- نيز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مكلف نموده است با همكاري وزارت بازرگاني جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه،‌نمايشگاه و جشنواره‌‏هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي با محوريت معرفي نماد ها والگوهاي پارچه ايراني ـ اسلامي برگزار نمايد.
طرح‌ها و الگوهاي توليدشده پارچه و لباس مبتني بر نماد‌هاي ايراني ـ اسلامي مشمول حمايت قانوني حقوق مولفات و مصنفان و كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود .
همچنين در اين قانون وزارت بازرگاني مكلف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه‌ها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني ـ اسلامي، نمايشگاه‌هاي عرضه فصلي مد لباس و پوشاك برگزار نموده و براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانون مقررات صادرات و اردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدي آن ،‌عوارض گمركي، بر واردات تجاري پوشاك و پارچه‌هاي خارجي وضع نمايد به نحوي كه امكان رقابت براي توليد كنندگان داخلي فراهم گردد.
وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و امور اجتماعي و صنايع و معدن نيز مكلف هستند در تاسيس تعاوني ،‌اعطا مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، ‌طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني ـ اسلامي را در اولويت قرار دهند.
بانك‌ها نيز ملزم هستند كه در اعطا تسهيلات بانكي و وام‌هاي خود اشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند.
بر اساس ماده 8 قانون ابلاغي نيز وزارت بازرگاني موظف است تمهيدات و اقدامات حمايتي لازم را براي تشيل و تقويت صنف طراحان لباس اعمال نمايد.
كليه دستگاه‌هاي دولتي نيز مكلف شدند از بودجه سنواتي رديف‌هاي خدماتي رفاهي خود، جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني ـ اسلامي تسهيلات خريد پارچه و لباس‌هاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.
وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند نسبت به حمايت و پشتيباني از تحقققات و رساله‌هاي تخصصي مشمول اين قانون اقدام لازم به عمل آورند.
آيين‌‏نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري دستگاهها و نهاد‌هاي ذي ربط تهيه و به تصوي به هيات وزيران خواهد رسيد.

/ 0 نظر / 5 بازدید